Türk Patent Marka Sorgulama TPE

Türk Patent ve Marka Kurumu Nedir  ?

Türkiye’nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınaî mülkiyet haklarının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla tüzel kişiliğe sahip, bu Kanunda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Türk Patent ve Marka Kurumu kurulmuştur. Türk Patent ve Marka Kurumu bir kamu kuruluşu olup kısa adı “TürkPatent”dir. Türk Patent ve Marka Kurumunun merkezi 1994 yılında Ankara’da kurulmuştur.  Eski ismi ( Türk Patent Enstitüsü’dür.)

Türk Patent ve Marka Sorgulama

Marka, kullanmış olduğunuz ismin, diğer firmalardan ayırt etmesini sağlar. Bu nedenle kullanmak istediğiniz marka isminin öncelikli olarak detaylı bir şekilde araştırılmasının yapılması gerekmektedir

Marka sorgulama işleminin işin ehli olan Marka ve Patent Vekili tarafından yapılması oldukça önem arz etmektedir. Çünkü yüzeysel yapılan bir sorgulama, markalaşma yatırımlarınızı heba edebilir.

Kullanmak istediğiniz bir ismi Efor Patent firmamızın eşliğinde ya da kendiniz online olarak da sorgulayabilirsiniz. TürkPatent marka sorgulama veya Marka Sorgulama işlemi, Efor Patent şirketimizin sitesi içinde yer alan sorgulama ekranını kullanılarak yapılır.


Ücretsiz Marka Sorgulama Hizmeti

TPE üzerinden marka sorgulama yapmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

https://online.turkpatent.gov.tr/trademark-search/pub/trademark_search?lang=tr

Türk Patent ve Marka Kurumunun Vizyonu:

Türkiye’nin fikri sermayesinin ve yenilik kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayan, sınai mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası politikalara yön veren bir kurum olmayı hedeflemektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumunun Misyonu:

Sınai mülkiyet bilincini toplumun bütün kesimlerinde artırarak, sınai mülkiyet haklarının etkin korunmasına ve ticarileştirilmesine katkı sağlayarak, ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine hizmet etmek, sınai mülkiyet alanında uluslararası platformlarda etkin olmayı sağlamaktır.

TPE ORGAN VE BİRİMLER

MADDE 4. – Türk Patent ve Marka Kurumu aşağıdaki organ ve birimlerden oluşur.

 1. a) Yönetim Kurulu.
 2. b) Danışma Kurulu.
 3. c) Başkanlık.
 4. d) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu.
 5. e) Ana Hizmet Birimleri.
 6. f) Yardımcı Hizmet Birimleri.
 7. g) Danışma Birimleri.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Görevleri

MADDE 3– Kurum, ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla;

 • Patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapar.
 • Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve mahkemelerde bilirkişilik yapar.
 • Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt eder.
 • Buluşların kullanımını takip eder, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapar.
 • Sınai mülkiyet alanında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle ilişkileri yürütür, işbirliğinde bulunur.
 • Türkiye’yi Bakanlığın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil eder.
 • Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını koruyarak katkıda bulunur ve bu anlaşmaların Türkiye’de uygulanmasını sağlar.
 • Yurt içi ve yurt dışında teknoloji ve araştırma- geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapar, dokümantasyon merkezleri kurar, bu bilgileri kamunun istifadesine sunar.
 • Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yayınlar yapar.
 • Sınaî mülkiyet hakları konularında yurt içinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
 • Sınai mülkiyet alanında yurt içinde ve yurt dışında kişi ve kuruluşlara eğitim verilmesine yönelik çalışmalar yapar, görev alanına giren konularla ilgili eğitim faaliyetlerini ve akademik çalışmaları destekler.
Open chat
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?