Türkiye Ar-Ge Çalışmaları

Tüm Türkiye AR-GE Harcamasında “Amazon” Kadar Olamadı!

Ar-Ge ye en fazla yatırım yapan ülkelerin en gelişmiş ve en refah ülkeler olduğunu görüyoruz. Türkiye ekonomisinin teknolojiyi merkeze alarak büyüme kaydetmesi için araştırma geliştirme faaliyetlerine büyük kaynaklar ayırması gerekiyor. Ancak diğer ülkelerle kıyasladığımızda bizim mevcut kaynaklarımız ülkemiz için gerekli teknolojik gelişmeyi karşılayacak güce sahip değil malesef.

Türkiye’nin kamu ve özel sektör dahil tüm araştırma geliştirme ( Ar-Ge ) harcaması, ABD merkezli e-ticaret ve bilişim şirketi Amazon’un tek başına yaptığı Ar-Ge harcamasının yarısına bile ulaşamadı.

Amazon 2017 yılında 22.6 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması yaparken, Türkiye’de aynı yıl merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcaması 2.9 milyar dolar (10 milyar 710 milyon TL) oldu.

TÜİK verilerine göre, 2016’da özel ve kamu dahil tüm Ar-Ge harcaması 8.1 milyar dolar (24 milyar 641 milyon TL) olmuştu. 2017’de merkezi yönetim bütçesinden Ar-Gefaaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki oranı yüzde 0.34, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 1.4 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre ise 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 12 milyar 950 milyon TL oldu. Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2017 yılında 2 milyar 871 milyon TL oldu.

Dünyada en fazla Ar-Ge harcaması yapan ilk 10 şirketin toplamı 143.4 milyar dolara ulaşırken, bu 10 şirketin altısı ABD merkezli firmalardan oluştu. İlk sırada yer alan Amazon’u, 16.6 milyar dolarla Alphabet (google) takip ederken, üçüncü sırada 14.9 milyar dolarla Güney Koreli teknoloji devi Samsung yer aldı.

10 şirketin yedisi, teknoloji şirketlerinden oluşurken, listede ABD firmaları dışında Çin (Huawei), Güney Kore, İsviçre (Roche) ve Almanya’dan (Volkswagen) birer firma yer aldı. Bu 10 şirketin toplam Ar-Ge harcaması, Türkiye’nin milli gelirinin altıda birine ulaştı

Amerika ve Çin başta olmak üzere Avrupa’nın büyük bölümünde her yıl binlerce patent alınıyor. Ülkemizde ise teknolojik yatırımlarını tamamlamış birkaç önemli firma dışında ciddi bir gelişme görünmüyor. Devletimizin önceki yıl çıkardığı kanunlar sayesinde belli başlı kıpırdanmalar gözlemliyoruz fakat dünya ile rekabet edebilmenin çok uzağındayız. Yerli  üretim modellerinin patentle desteklenmesi gerekiyor. Alacağımız her patent, yaptığımız teknolojik ataklar için zırh görevi görecektir. Ülke olarak ekonomik konularda kaybedecek bir dakikamız bile yok.

Geleceğe teknolojinin yön verdiğini herkes bilmeli ve farkında olmalı öncelikli olarak çocuklarımızı Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik gibi kelimelerle çok öncede aşina edelim. Onları birer yaratıcı beyin olarak geliştirelim. Güçlü bir Türkiye için Ar-Ge, inovasyon, patent, tasarım ve markalaşmaya daha fazla önem verelim.

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun!