Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) açıkladığı verilere göre Türkiye, 2009-2011 yılları arasında, marka tescil, endüstriyel tasarım ve faydalı model tescili alanlarında en fazla büyümeyi gerçekleştiren ilk beş ülkeden biri oldu. Nitelikli buluşların koruma altına alınmasını sağlayan patent başvurularında ise maalesef ilk 30’a giremedi.

Marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuruları sayısında Çin dünya birincisi oldu. Taklit ürünlerin ana vatanı olarak bilinen Çin’in Sina-i Mülkiyet haklarının korunmasına verdiği önemin hızla artması dikkat çekti.

Türkiye faydalı model başvurularının artış oranında Çin, Avusturalya ve Rusya’nın ardından dünyada dördüncü sıraya, endüstriyel tasarım ve marka başvurularındaki artış oranıyla da dünyada üçüncü sıraya yükselmiştir.

Türkiye’nin, ürünlerin dış görünüşlerinin korunduğu endüstriyel tasarım başvurularında ise yüzde 15’lik büyüme oranı ile yüzde 8.7’lik ABD ve yüzde 7.6’lık Almanya gibi ülkelere iki kat fark attığını ifade ederek, Çin’in tüm dünyada yapılan patent başvurularının yüzde 30 oranına sahip olarak rakiplerine büyük fark atmaktadır. Çin’den sonra ise Hindistan ikinciliği almaktadır…

Efor Patent Genel Müdürü Savaş Gümüş konuyla ilgili olarak;

“Ülkemiz girişimcilik konusunda Avrupa birincisi ve doğal olarak marka tescil başvuru sayılarımız çok fazla. Ülkemizde marka tescil bilincinin yaygınlaşması sevindirici bir gelişme. Fakat  Ar-Ge’ye ayrılan bütçenin çok düşük olması sebebiyle, Ar-Ge faaliyetlerinin bir sonucu olan, PATENT sayılarımızda çok düşüktür. Gelişmiş ülkelerle aramızda teknik açıdan ciddi bir açık var ve bu açığın kapatılabilmesi uzun vadeli bir stratejiyle mümkün olabilir. Aksi takdirde Türkiye sürekli artan miktarda teknoloji ithal eden bir ülke olarak devam edecektir ve bunun bir sonucu olarak da cari açığı büyüyecektir.” dedi.

Leave a Reply