Türkiye’de Patent Prosedürü

Türkiye’de Patent Prosedürü

  1. Türkiye’de patent haklarının korunması 27 Haziran 1995’de yürürlüğe giren 551 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile düzenlenmiştir. Buluşun, yenilik, sanayiye uygulanabilir olma ve tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterlerini mutlaka taşıması gerekmektedir.
  2. Patent başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent Enstitüsü, 551 sayılı KHK’da belirtilen şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu inceler. Yapılan inceleme sonucunda, şekli şartlara uygunluk açısından bir eksik saptanması durumunda, bu eksikliğin giderilmesi için 3 aylık süre verilir. Başvurunun şekli eksikliğinin olmaması veya eksikliklerin giderilmesi durumunda, Türk Patent Enstitüsü tarafından araştırma raporu ile ilgili bildirim yapılır.
  3. Tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu talebinin başvuru veya varsa rüçhan tarihinden itibaren 15 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Araştırma raporu talebi, Avrupa Patent Ofisi, İsveç Patent Ofisi, Danimarka Patent Ofisi ve Rusya Patent Ofisleri’nden herhangi birinde yapılabileceği gibi daha önce herhangi bir uluslararası ofisten alınmış hazır araştırma raporunun da değerlendirilmesi talep edilebilir. Araştırma raporu alındıktan sonra, Türk Patent Enstitüsü tarafından sistem tercihi ile ilgili bildirim yapılır. Bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde incelemeli ya da incelemesiz patent tercihlerinden birinin seçilmesi gerekmektedir. Bu talebin süresi içerisinde yerine getirilmemesi durumunda incelemesiz patent sisteminin tercih edildiği kabul edilir.
  4. İncelemeli patent sisteminin tercih edilmesi durumunda ise sistem tercihinden itibaren 6 ay içerisinde İsveç Patent Ofisi, Danimarka Patent Ofisi ya da Rusya Patent Ofisleri’nden herhangi birinde incelemenin yapılması ve inceleme raporunun hazırlanması ile ilgili talep yapılabilir. İnceleme raporu, bir patent başvurusuna konu buluşun yeniliğinin, sanayiye uygulanabilirliğinin ve tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığının incelenip, yetkili ofis kararının belirtildiği bir rapordur. Yetkili ofislerden gelen inceleme raporu sonuçlarının tümüyle ya da bir kısmının olumsuz olması durumunda, gerekli değişikliklerin yapılması suretiyle 2. ve 3. inceleme talepleri de yapılabilir.
  5. İncelemesiz patent sisteminin seçildiği durumda, Türk Patent Enstitüsü doğrudan incelemesiz patent verilmesine karar verir. İncelemesiz patent belgesinin başvuru tarihinden itibaren 7 yıl koruma süresi vardır. Bu sistemde patent konusu buluş patent verilebilirlik şartları açısından esas incelemeye tabi tutulmaz. Patent konusu buluşun incelenmesiyle ilgili talep başvuru sahibi ya da üçüncü kişiler tarafından başvuru tarihinden itibaren 7 yıl içerisinde yapılabilir.
  6. İncelemeli sistemde, yetkili ofislerden gelen inceleme raporu sonuçları tüm patentlenebilirlik kriterleri açısından olumlu olduğu takdirde, patent konusu buluşa incelemeli patent verilmesine karar verilir. İncelemeli patent belgesinin koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır.
  7. Her iki sistemde de patentin geçerliliğini sürdürebilmesi için her sene başvuru tarihinden önce yıllık ödemelerinin yapılması gerekmektedir. Yıllık ödemelerinin başvuru tarihine denk gelen süre içerisinde yapılmaması durumunda, ek bir ücretle beraber başvuru tarihinden sonraki 6 ay içerisinde de yapılması mümkündür. Bu süre içerisinde de yıllık ödemeleri yapılmazsa, patent geçerliliğini yitirir.
Open chat
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?