İşletmelerin ürün ve hizmetlerini ayırt edilmesini sağlayan Fikri Hakların bir ürünü olan Marka Tescil işlemleri kadar Sloganların tescil ile korunması da dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır.

Telif hakkı kapsamında güzel sanat eserleri, musiki eserler, ilim ve edebiyat eserleri ayrıca bilgisayar program kodları koruma altına alınmaktadır. Ancak telif hakkı reklam metni, oyunlar ve ozalit baskı vb. eserler için de alınabilmektedir.

Fakat sloganlar, telif hakları kapsamında koruma altına alınmasından ziyade, tüketici zihninde markayı ve ürünü betimledikleri için Fikri Haklar kapsamında tescil edilmeleri ile hukuksal etkisinin daha fazla olmasından dolayı marka tescili ile koruma altına alınabilirler. Böylelikle, sloganlar markanın  mal ve hizmetlerin kaynağını göstermek ve tanımlamak amacıyla kullanıldığı sürece marka tescili ile koruma altına alınması mümkündür. Örneğin Nike’ın “Just Do It – Yalnızca Yap” sloganı ve Coca-Cola’nın “Hayatın Tadı” sloganı uluslararası tescilli markalardır.

Marka sahipleri; hedef kitlesinin, sloganı ürünleriyle ve hizmetleriyle ve böylece markalarıyla ilişkilendireceğini bildiklerinden, sloganlar reklam kampanyalarının kilit unsurlarıdır. Bu nedenle, koruma altına alınması çok önemlidir. Ancak, ayırt edici özelliği bulunmayan sloganlara ilişkin tescil talepleri reddedildiğinden marka sahipleri sektörel jenerik ifadeleri slogan markası olarak seçmemelidirler.

Şirket ve reklam sloganınızın da yasal olarak size ait olması ve korunabilmesi için marka olarak tescil edilmesi gereklidir. Çünkü sloganınız markanızı rakiplerinizden ayıran en önemli iletişim araçlarından birisidir. Sloganınız markanızın daha etkileyici, hatırlanabilir, orijinal olmasını sağlar, şirketinizin misyon ve vizyonunu ifade eder. Doğru seçilmiş bir sloganla tüketicinize verdiğiniz mesaj sizi rakiplerinizden ayrıştırarak markalaşmanızı destekler durumda olmalıdır.

Leave a Reply