Türk Patent ve Marka Kurumu, 1 Ocak 2020’den itibaren tüm başvuruları ve sonrasındaki işlem taleplerini yeni Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden almaktadır.

TÜRKPATENT 2020 Ocak Ayı Başvuruları ile Seneye Hızlı Başladı

2020 Ocak ayına hızlı bir giriş yapan Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan yerli patent, marka, tasarım ve coğrafi işaretler dâhil tüm sınai mülkiyet başvurularında 2019 yılı Ocak ayına oranla önemli artış olmuştur.  2019 yılı Ocak ayında 351 yerli patent başvurusu olurken, bu yıl Ocak ayında %24’lük bir artışla 437 yerli patent başvurusu olmuştur. Yine Ocak ayında kuruma 752 yabancı patent başvurusu gerçekleşmiş ve sadece bu ayda toplam 1189 patent başvurusu olmuştur.

Ocak ayı marka başvurularında %32,5’lik bir artış gerçekleşmiş olup, 2019 yılı Ocak ayında 8 bin 235 olan yerli marka başvurusu bu yıl Ocak ayında 10 bin 911’e yükselmiştir. Toplam marka başvurusu ise Ocak ayında 11 bin 854’e ulaşmıştır.

2019 yılı Ocak ayı toplam 799 tasarım başvurusu yapılmış iken 2020 Ocak ayında bu sayı %26’lık artışla 4 bin 235’i bulmuştur.

Faydalı model başvuru sayısı da 268’i yerli olmak üzere toplamda 272’yi bulmuştur.

Tüm başvurular ele alındığında TÜRKPATENT 2020 Ocak ayı başvuru sayısı 2019 Ocak ayındaki sayıyı %37 artış ile geçmiş durumdadır. Bunların yanında geçen yıl 202 coğrafi işaret başvurusu yapılmışken, bu yıl tescilli coğrafi işaret sayısı 468’e ulaşmıştır.

Ülkemizde fikri mülkiyet konusunda farkındalığın artması ve bu konuda çalışmaların artırılması gerekmektedir. 2011 yılında TÜRKPATENT, “Sınai Mülkiyetin Üniversitelerde Yaygınlaştırılması Projesi” yapılmıştır. Ayrıca mesleki ve teknik eğitim kurumlarında da eğitimler verilmesi için iş birlikleri yapılmıştır.

2018-2019 Yılları Başvuru Sayıları ve Artışları

TÜRKPATENT’e tasarım alanında yapılan başvurular 2018 yılına oranla 2019’da %9,1 artış göstermiş, 2018’de 42 bin 345 olan toplam tasarım başvurusu, 2019’da 46 bin 188’e çıkmıştır. 2019 verilerine göre toplamda 46 bin 1888 tasarım başvurusunun 39 bin 178’i yerli başvuru,  7 bin 10’u ise yabancı başvurudan oluşmaktadır.

Faydalı model başvurularında da tasarım başvurularında olduğu gibi 2019 yılında, bir önceki yıla göre artış gözlemlenmiştir. 2018’de 2 bin 770 olan faydalı model başvurusu, 2019’da %7,3’lük bir artış göstererek 2 bin 971’e ulaşmıştır.

Marka başvurularında ise 2018 yılına oranla %12’lik bir artış olmuştur. Toplam marka başvurusu 2018 yılında 120 bin 8 iken, 2019 yılında 134 bin 353’e yükselmiştir.

Patent başvurularında da 2018 yılına göre hızlı bir artış gözlemlenmiştir. 2018 yılına göre yerli patent başvuruları %11 artış göstererek 7 bin 349’dan 8 bin 126’ya çıkmıştır. Yabancı patent başvurularında ise %5,7’lik artış olmuş ve başvurular 11 bin 155’ten 11 bin 790’a yükselmiştir.

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun!