Boğaziçi Üniversitesi, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO), Türk Patent Enstitüsü (TPE), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) işbirliğiyle düzenlenen konferans, 23-25 Mayıs tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek.  

Konferansın tüm katılımcılara açık olan ilk gününde  (23 Mayıs) ilk oturumları  Fikri Mülkiyet Hakları konusunda  ulusal, bölgesel ve global kurumların yetkililerinin stratejilerini aktarması; uluslararası ve ulusal üniversitelerdeki başarılı Teknoloji Transferi Ofisleri (TTO) öykülerinin paylaşılması; TTO’ların yeni teknoloji ve buluşlara yatırım/destek kararı almadan önce hangi “değerlendirme” method ve araçlarını kullanmaları gerektiğinin tartışılması gündemi ile gerçekleşecek.  Birinci günün son oturumunda ise TTO’ların “arayüz” olarak bünyesinde biraraya getirdiği “Inventor”, “Investor”, “Industrializer” ve “Incubator” paydaşlarının nasıl uyumlu çalışabileceğini modelleyen “iFOUR” çalıştayı düzenlenecek.

Konferansın  ikinci gününde  bu yıl TÜBİTAK 1513 TTO Destek  Programına dahil olan Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Koç Üniversitesi, ODTÜ, Özyeğin Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi  Teknoloji Transfer ofislerinin  katılacağı “kapalı bir çalıştay” gerçekleşecek.  Çalıştayda  10 üniversitenin TTO’ları   kendi iş-modelini ve organizasyon yapısını, hedeflerini kısaca tanıtacak ve ardından  yurtdışından davet edilen  TTO direktörlerinin ve WIPO ile EPO yetkililerinin TTO’ların  öncelik vereceği konular ve tavsiyeleri içeren görüşlerini aktarmaları ile sona erecek.

İkinci gün öğleden sonra ise,  Sait Halim Paşa Yalısında “European Investment Forum” (EIF) ve “İstanbul Venture Capital Initiative”ın (iVCi) evsahipliğinde  10 üniversitenin  TTO ekiplerinin VC/Yatırımcı  camiasıyla buluşacakları bir toplantı düzenlenecek.

Konferansın üçüncü ve son gününde (25 Mayıs)   EBILTEM’in katkılarıyla bir günlük bir “Patent Tarama” eğitimi gerçekleştirilecek.

 

Kaynak:Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

 

Leave a Reply