Türk Patent Enstitüsünce yürütülen “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında düzenlenen Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Bilgilendirme Toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi.

Açılışını Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN’ün yaptığı toplantıda, TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, üniversite senatosunu, sınai mülkiyet hakları, sınai mülkiyetin üniversiteler açısından önemi, “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar ve Türk Patent Enstitüsünün üniversitelere yönelik diğer faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, sınai mülkiyet sistemi ile üniversiteler arasındaki ilişkiyi ele alan sunumunda, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının verilerine göre fikri ürünlerden elde edilen gelirlerin milyar dolarlarla ifade edildiğini belirterek ülkemiz sınai mülkiyet sistemi içerisinde de özellikle bilgi transferi sürecinde üniversitelere önemli görevler düştüğünü söyledi. Üniversitelerde üretilecek bilginin sanayiye aktarılması ve Ar-Ge sonucu sanayinin ihtiyacı olan yeniliklerin üretilerek yeniden inovasyon döngüsüne dahil olması, böylece bilginin paylaşılarak çoğalması ile ekonomik ve teknolojik gelişim sürekliliğinin mümkün olabileceğini belirtti.

Prof. Dr. ASAN, üniversite kaynaklı buluşları arttırmak amacıyla, yakın zamanda TBMM komisyonlarından geçen Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısındaki düzenlemelere de değinerek, üniversite mensuplarının buluşlarında hak sahipliğinin üniversiteye verilmesini ancak buluştan elde edilecek gelirin en az üçte birinin öğretim üyesine verilmesini öngören düzenlemenin, birçok ülkede başarılı bir şekilde uygulandığını belirtti. “Bu sistem sayesinde üniversite öğretim üyelerimizin buluşlarını koruma ve ticarileştirme konusundaki sıkıntılarını gidermiş ve ülkemizin önemli bir potansiyelini harekete geçirmiş olacağız” dedi.

Toplantının ilerleyen bölümlerinde, üniversitelerin sınai mülkiyet sistemine entegre edilmesi ve sistemin aktif birer kullanıcısı haline getirilmesi sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Diğer taraftan, Türk Patent Enstitüsü patent uzmanları tarafından DEÜ öğrenci/ mezunlarına yönelik Girişimcilik Günü etkinliği çerçevesi içinde yeni iş fikirleri bulma, ideal iş planı oluşturma ve bu iş fikirlerinin nasıl korunacağı hakkında bire bir görüşmeler gerçekleştirildi. Öğrenciler, başta patent olmak üzere sınai mülkiyet haklarıyla ilgili tüm soru ve düşüncelerini TPE uzmanlarına yöneltme imkanı buldular.

Senato Bilgilendirme Toplantıları, küresel rekabetin en önemli unsurlarından olan patent, marka ve tasarım gibi konularda üniversitelerin üst yönetimlerinde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Leave a Reply