Efor Patent, Üniversite  Sanayi İşbirliği Platformuna Katıldı.

ÜSİMP (Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu), üniversitelerde üretilen yeni teknolojilerin topluma, iletilmesini teşvik etmek ve sanayi sektörünün, üniversiteler ile etkin bir işbirliği içinde olan, teknoloji tabanlı ve rekabet gücü yüksek bir yapıya dönüştürülmesi amacı ile 2007 yılında kurulmuştur. ÜSİMP, 2015 yılında üyesi olan TTO’ların katkıları ile ulusal çapta düzenlenen ilk Patent Fuar’ını 11-12 Kasım tarihleri arasında İstanbul Askeri Müzesi’nde, Üniversite buluşlarını / patentlerini sanayi sektör temsilcilerine ve yatırımcılara tanıtmak amacı ile düzenlemiştir. ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı 2019 yılında yine İstanbul Askeri Müze’de 27-28 Kasım 2019 tarihleri arasında “Üniversite Sanayi İş Birliğinde Toplumsal Fayda İçin Arayüzlerin Yeri” teması ile gerçekleştirilmiştir.

Üniversitelerde ve sanayi Ar-Ge merkezlerinde üretilen teknolojilere dayanarak patent başvurusu yapılmış ve / veya tescil alınmış patentlerin sergilendiği ve potansiyel yerli ve yabancı girişimcilere tanıtıldığı bu etkinlikler ciddi bir farkındalık yarattığı gibi sektör temsilcilerine de olası işbirlikleri ve yatırım olasılıkları açısından farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu etkinliklerde, akademik patentler sergilenmiş, Teknoloji Transfer Ofisleri çalışmalarını tanıtmışlar ve sektör temsilcileri ile buluş sahibi Üniversite öğretim elemanları ve TTO temsilcileri önceden belirlenmiş ikili görüşmelerde bulunmuşlar, yeni işbirlikleri oluşturma fırsatı bulmuşlardır.

Üniversitelerin aldıkları patentlerini tek bir merkezden kolayca görüntüleyebilirsiniz:  Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Platformda ÜSİMP tarafından her yıl düzenlenen ULUSAL PATENT FUARI’nda sergilenen 610 adet patenti inceleme fırsatı bulabilirsiniz. (32 farklı kurumun patentleri yer alıyor)

Neden ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ?

Üniversitelerde üretilen teknolojilere dayanarak, patent başvurusu yapılmış veya tescil alınmış patentlerin sergileneceği ve potansiyel yerli/yabancı girişimcilere ve sanayicilerle tanıtılacağı bir etkinlik olarak araştırmacıları patentin önemine ve patent başvurusuna teşvik ederken, sanayicilere de yeni yatırım olanakları sunması amaçlanıyor. İkili Görüşmeler – B2B, Ar-Ge merkezleri yenilikçi ürünler sergisi, akademik patentler sergisi, TTO ve Ar-Ge merkezleri tanıtım stantları ve daha fazlası…

Üniversite Patentleri Ar-Ge Merkezleri ile Buluşuyor

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı 2017 de geçen yıllardan farklı olarak Ar-Ge merkezleri yöneticileri/uzmanları ile üniversitelerdeki buluş/patent sahibi öğretim üyelerinin buluşacakları bir platform oluşturulacaktır. ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı 2017’de 6 – 7 Kasım 2017 tarihlerinde, önceki yıllarda olduğu gibi, İstanbul’da Harbiye Askeri Müze’deÜniversite Patentleri Ar-Ge Merkezleri ile Buluşuyor” teması ile yapılacaktır. ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı 2017’de Teknoloji Transfer Ofislerinin patent portföylerini sunmalarına imkan tanımakla yetinmeyip, Sanayi Ar-Ge merkezlerinin de patentlerini /ürünlerini ve Ar-Ge / İnovasyon çalışmalarını sergilemelerine de fırsat tanınacaktır. Etkinliğin sözlü sunumlar kısmında da hem Üniversite TTO’ları hem de Ar-Ge Merkezleri sergileyecekleri patentlerini, ürünlerini ve Ar-Ge inovasyon çalışmalarını sunabileceklerdir. Ayrıca, TTO’lar aracılığı ile Ar-Ge Merkezi yöneticileri, TTO’lar ve akademisyenler ile ilgi alanları ve uzmanlıklarına göre randevulaşıp olası işbirlikleri için ikili görüşmeler yapabileceklerdir.

USİMP Kongresi İçeriğinde Neler Var ?

 1. Patent ve Poster Sergisi : Üniversitelerde ve Ar-Ge Merkezlerinde geliştirilmiş patentli teknolojilerin / buluşların tanıtımları
 2. B2B-İkili Görüşmeler : Patent sahipleri ile firmalar arasında işbirliği görüşmeleri
 3. Sunumlar : Ar-Ge Merkezlerinin patentlerini, ürünlerini ve Ar-Ge inovasyon çalışmalarının tanıtımları , TTO Patentleri tanıtımları
 4. Paneller  : Buluştan İnovasyona Dönüşüm Hikayeleri ,Sürdürülebilir Patent Portföy Yönetim Strateji ,Ar-Ge Merkez Yönetimi, Bir Girişimin Değerleme Parametreleri,Değerlemede Patentin Finansal Etkisi
 5. Yeni Proje Görüşmeleri : Ar-Ge Merkezi yöneticileri, TTO’lar ve akademisyenler arası birebir randevulu görüşmeler  Olası yeni proje ikili görüşmeleri

Kimler Katılabilir? 

 1. Yeni teknoloji arayışındaki firmalar
 2. Girişimciler, Yerli teknoloji arayan yatırımcılar
 3. Teknoloji transfer ofisi yöneticileri ve uzmanları
 4. Kuluçka merkezi yöneticileri ve uzmanları
 5. Üniversite araştırmacıları ve öğrencileri
 6. Teknopark yöneticileri ve uzmanları
 7. Ar-Ge yöneticileri ve uzmanları, Üniversitelerin yöneticileri
 8. Patent vekilleri ve uzmanları ve yeni teknolojiler peşinde koşan herkes…

Fuar tüm katılımcılara açıktır ve ücretsizdir. Davetiye gerekmemektedir, ancak web sayfasından (http://usimppatentfuari.org.tr) kayıt yapılması gereklidir.

Efor Patent olarak sektörel bazda düzenlenen tüm etkinliklere katılmaya özen göstermekteyiz. Sürekli gelişim felsefemizle ekibimizi geliştirerek müşterilerimize daha katma değerli hizmetler sunma hedefindeyiz.